اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی
39 بازدید
ناشر: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
نقش: محقق
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی