امکان سنجی فقهی احیای زکات پول های نقد رایج کنونی
38 بازدید
محل نشر: هشتمین کنفراس سیاستهای مالی و مالیاتی ایران، آذر 1393.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/09/26
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی