. بررسی و نقد قوانین پولی و بانکی کشور و ارا ئه پیشنهاداتی اصلاحی
38 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1393، تهران.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/06/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی