تحلیل ماهیت پول
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 48، زمستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی