هدف اصلی سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن( در نظام اقتصادی اسلام)،
37 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 6، سال 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی