بررسی و نقد اندیشه های شهید صدر (ره) درباره پول و ماهیت آن
39 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی بررسی اندیشه های اقتصادی شهید صدر، دانشگاه مفید، قم، 1385
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/10/08
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی