امکان سنجی اجرای زکات درایران
40 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، 1382
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/09/03
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی