بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم سالاری دینی
41 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » اردیبهشت 1384 - شماره 41 »(20 صفحه - از 75 تا 94)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/02/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد.