برنامه‌های آموزشی اقتصاد اسلامی
45 بازدید
محل نشر: درسهایی در اقتصاد اسلامی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید / قم ، 1384
نقش: مترجم
سال نشر: 1384/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی