تابع تقاضای سرمایه گذاری در سیستم مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (pls )
37 بازدید
محل نشر: درسهایی در اقتصاد اسلامی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید قم / 1384
نقش: مترجم
سال نشر: 1384/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی