بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشمندان اسلامی درباره ماهیت پول
41 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1384 - شماره 19 »(28 صفحه - از 123 تا 150)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/07/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو،‌ شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر?، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است که این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی ‌آورد...
آدرس اینترنتی